Uslovi2019-01-17T10:18:29+00:00

Opšte odredbe i uslovi najma

 • Min 22 godina starosti
 • Min 2 godine vozackog iskustva
 • LK, Pasos

Trajanje najma

 • Min. trajanje najma iznosi 24 sata
 • Gratis period iznosi 59 min nakon cega se tarifira kao novi dan

Depozit

 • Depozit kreditnom karticom je obavezan
 • MASTER RENT A CAR prihvata: VISA, MASTER, MAESTRO, DINERS, AMEX

Ranije vracanje

 • Ranije vracanje vozila uz dogovor sa najmodavcem

Preuzimanje & Isporuka

 • U bilo kojoj poslovnici MASTER RENT A CAR u toku radnog vremena

Hotel Slavija Garni  08-22 / Aerodrom Beograd 24 sata

 • Preuzimanje & Isporuka van radnog vremena se posebno tarifira po cenovniku

Gorivo

 • MASTER RENT A CAR izdaje vozila sa punim rezervoarom. Obaveza najmoprimca je da vrati pun rezervoar.
 • MASTER RENT A CAR će naplatiti nedostajuce gorivo kao i troškove punjenja u visini 10% na nedostajuce gorivo.

Prelazak Drzavne granice

 • Prelazak drzavne granice dozvoljen je samo uz pismeno ovlašcenje MASTER RENT A CAR.

Saobracajni prekršaji

 • Najmoprimac je odgovoran za sve saobracajne prekršaje ucinjene tokom najma

Osiguranje MASTER RENT A CAR vozila

 • Sva vozila su kasko osigurana, imaju učešće u šteti i najmodavac zadržava pravo korekcije cena za FULL kasko osiguranje.
 • Tarifni paketi ne ukljucuju štete na iznajmljenom vozilu, kradju vozila kao i osiguranje putnika.
 • Dodatna pravna i materijalna sigurnost obezbedjuje se placanjem osiguranjaanja:

Za štete na vozilu CDW, za kradju vozila TPI, za licno osiguranje vozača i putnika PAI

 • CDW ne ukljucuje štete nastale u unutrašnjosti vozila, ispod vozila, karteru, gumama, poklopcima točkova , felnama, ključevima, dokumentima, izgubljenim ili oštecenim tablicama, radio aparatu ako nije fabrički ugradjen, kao ni korišcenje pogrešnog tipa goriva.

Odgovornost

 • U slucaju udesa najmoprimac je duzan da o tome obavesti policiju i MASTER RENT A CAR i da postupi po njihovim instrukcijama
 • Za sve štete na vozilu najmoprimac je duzan da sacini policijski zapisnik, u suprotnom ucešce u šteti iznosi 100% bez obzira na eventualnu otkupljenu odgovornost.

Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost najmoprimac je odgovoran:

 • Za štetu na vozilu koju je on ili ovlašceni vozac nacinio pod uticajem alkohola ili droga
 • Ako je šteta prouzrokovana namerno ili usled grube nemarnosti vozaca
 • Ako najmoprimac nije obavestio Policiju i o tome sacinio policijski zapisnik
 • Ukoliko je vozilom upravljalo neovlašceno lice odnosno lice koje nije upisano u ugovor o najmu.

Najmoprimac je dužan da se upozna sa svim odredbama ugovora o najmu.
Svojeručnim potpisom na Ugovoru o najmu najmoprimac prihvata sve odredbe ovog ugovora.